Rechtsgebieden­register

Onze advocaten staan geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden:

  • Els in ‘t Veld staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Fusies en overnames, Vennootschappen, Bestuurdersaansprakelijkheid)
  • Daniëlle Dix staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Fusies en overnames, Vennootschappen, Bestuurdersaansprakelijkheid)

Op grond van deze registratie zijn onze advocaten verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.